Rozwiązania informatyczne dla biznesu

O firmie

Firma Ratio Systems Sp. z o.o. zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań informatycznych w zakresie systemów klasy MRP / ERP. Główne aspekty naszej działalności to: doradztwo w wyborze, wdrażanie i zarządzanie systemami informatycznymi, tworzenie oprogramowania dedykowanego, oferowanie nowoczesnych rozwiązań sprzętowych.

Nasza działalność nie ogranicza się wyłącznie do dostarczania i wdrażania zintegrowanych systemów do zarządzania, ale również projektujemy, dostarczamy i instalujemy całą strukturę informatyczną, jakiej potrzebują nasi Klienci, służąc doświadczeniem i wiedzą w zakresie nowych technologii, bezpieczeństwa informacji, rozwiązań mobilnych i rozproszonych. Przedstawiając nasze projekty staramy się, aby firma, którą obsługujemy, czuła naszą troskę, z jaką staramy się znajdować optymalne i ekonomiczne uzasadnione rozwiązania informatyczne.

Oferowane usługi

Dostarczając klientom narzędzia informatyczne, zapewniamy wszelkie niezbędne usługi wdrożeniowe i szkoleniowe. Konsultanci doradzają, w jaki sposób nasz klient może usprawnić swoje wewnętrzne procesy, poprzez udoskonalenie przepływu informacji i organizacji, oraz poprawić efektywność swojego działania.

Projekt wdrożenia jako punkt wyjścia przyjmuje bieżący stan funkcjonowania firmy i poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego poprawia, zmienia i udoskonala jej działanie, możliwości i wizerunek. Wyznajemy zasadę, że wdrożenie nowego systemu musi nieść za sobą nową jakość i nie może być wyłącznie narzędziem odwzorowującym stan dzisiejszy.

Posiadamy własną, indywidualną metodologię wdrożeniową, dla której punktem wyjścia była brytyjska metoda prowadzenia projektów PRINCE2, rozwinięta następnie przez naszych konsultantów w toku prowadzenia wielu udanych projektów wdrożeniowych. Metodologia ta charakteryzuje się wysoką skutecznością realizacji, skróceniem czasu wdrożenia, a co za tym idzie, obniżeniem kosztów przy zachowaniu odpowiedniej jakości.

Konsulting w zakresie organizacji i zarządzania

• Analizy procesów biznesowych klientów pod kątem wdrożenia systemu informatycznego
• Modelowanie struktur organizacyjnych
• Obieg informacji i dokumentów
• Wspomaganie wdrażania systemów controllingu i rachunkowości
• Wdrożenie zaawansowanych technik harmonogramowania produkcji

Konsulting w zakresie informatyki

• Audyt rozwiązań informatycznych klienta
• Analiza potrzeb informatycznych
• Strategia rozwoju infrastruktury informatycznej klienta
• Audyt prowadzonych projektów informatycznych

Opieka nad eksploatacją systemów informatycznych

W tym zakresie świadczymy usługi:

• Codziennego monitoringu i planowych wizyt kontrolnych
• Pełnego outsourcingu w postaci pełnoetatowej pracy naszych pracowników w siedzibie klienta
• Administracji systemami z rodziny Microsoft Windows, Unix czy Linux
• Administracji bazami danych MS SQL oraz ORACLE
• Instalacji i konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania systemowego i bazodanowego
• Stałej analizy zmieniających się potrzeb klienta w zakresie IT
• Stałego wsparcia merytorycznego w zakresie modułów systemu do zarządzania firmą oraz wdrażanych przez nas oprogramować wspomagających
• Stałego serwisu powdrożeniowego, instalacji uaktualnień systemu, zmian konfiguracji  i sposobu ich wykorzystania przez klienta
• Szkolenia w zakresie wprowadzanych zmian i uaktualnień

Dostawa elementów infrastruktury informatycznej

Nasza firma dostarcza także sprzęt oraz oprogramowanie systemowe, bazodanowe, biurowe i narzędziowe. Dostarczamy serwery, sprzęt sieciowy, stacje robocze firm HP, IBM, SUN Microsystems, 3COM oraz CISCO. Dostarczamy również oprogramowanie systemowe, bazy danych, biurowe firmy Microsoft, Novell, Sun, Oracle, Sybase.

Rozwiązania

System Impuls BPSC

Impuls 5 jest zintegrowanym pakietem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem klasy MRPII/ERP, opracowanym przez firmę BPSC. System należy w tej chwili do wiodących rozwiązań tej klasy na polskim rynku. Pakiet przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Obsługuje obszary związane z zarządzaniem:

• Finansami i kosztami
• Gospodarką magazynową, w tym magazynem wysokiego składowania
• Logistyką, jej harmonogramem i optymalizacją
• Relacjami z klientami oraz obiegiem dokumentów i przepływem pracy (workflow)
• Personelem, w tym również w zakresie „miękkiego” HR
• Hurtownią danych
• Zamówieniami internetowymi

Impuls 5 jest oparty na bazie Oracle 9i, 10g 11.
rozwiązaniami mobilnymi

Internetowy Moduł Zamówień (zintegrowany z systemem Impuls BPSC)

Opracowaliśmy nasz własny system B2B do wystawiania zamówień. System jest w pełni zintegrowany z systemem Impuls 5. System umożliwia:

• Tworzenie zamówień
• Tworzenie ofert handlowych
• Przeglądanie oferty towarowej z informacją o aktualnych stanach magazynowych i cenach
• Przeglądanie historii zamówień z informacją o statusie i terminie ich realizacji
• Przeglądanie historii rozrachunków z możliwością blokady realizacji aktualnego zamówienia, gdy został przekroczony kredyt kupiecki
• Drukowanie zamówień i ofert

Mobilny Handlowiec (zintegrowany z systemem Impuls BPSC)

Mobilny Handlowiec jest systemem, który umożliwia pracę przedstawicielom firmy działającym w terenie. System składa się z aplikacji Mobile Logic przeznaczonej na urządzenia typu Pocket PC oraz centralnej aplikacji przesyłającej dane z serwera do i z aplikacji.

System umożliwia:

• Dostęp do danych w każdym miesiącu i o każdej porze, dzięki czemu pozwala na optymalizację czasu pracy przedstawiciela handlowego
• Usprawnienie przepływu informacji
• Szybkie wystawienie i drukowanie w terenie faktur, zamówień, dokumentów magazynowych i dokumentów obsługi kasy
• Dostęp do aktualnych stanów magazynowych, kartotek kontrahentów oraz ich nieuregulowanych należności
• Tworzenie prostych zestawień handlowych

System posiada prosty i intuicyjny oraz bogatą funkcjonalność.

Integracja systemu Impuls z dowolnym innym systemem

Na życzenie klienta dokonujemy integracji systemu Impuls 5 z dowolnym innym systemem, napisanym w dowolnej technologii. Tworzymy:

• Aplikacje importujące i eksportujące dane
• Raporty
• Aplikacje wspomagające pracę z systemem Impuls
• Aplikacje synchronizujące dane między systemami

Partnerzy

Kontakt

Ratio Systems Sp. z o.o., ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

Dział Handlowy i Sprzedaży

Andrzej Skawroński
askawronski@ratiosystems.pl
+48 22 886 49 92

Dział Wdrożeń

Joanna Sznajder
jsznajder@ratiosystems.pl
+48 22 846 06 24

Dział techniczny

Marcin Gwiazda
mgwiazda@ratiosystems.pl
+48 22 331 81 81

PO IG 8.2 – Informacje o projekcie

Miło nam poinformować, iż firma Ratio Systems Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej z programu operacyjnej: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

W ramach projektu została zaprojektowana i wytworzona platforma serwisowa, której zadaniem jest usprawnienie obsługi powdrożeniowej i serwisowej klientów oraz partnerów firmy Ratio Systems.

Działanie 8.2 obejmuje dofinansowania przedsięwzięć o charakterze zarówno technicznych (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

Informacja na temat zrealizowanego projektu:
Robert Witold Gondek – Prokurent
Tel.: +48 22 331 81 81
Tel. Mob. 691 990 500
Email: rgondek@ratiosystems.pl

Przydatne linki: https://www.poig.gov.pl

PO IG 8.2 – Zapytanie ofertowe

„Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznej wymiany danych klasy B2B w firmie Ratio Systems” w związku z realizowaniem umowy o dofinansowanie w ramach działania PO IG 8.2.

Data opublikowania: 14 sierpień 2012

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.